De Hulpexpress – gratis hulpdienst van Sietze den Iseger

 

BEIJUM Inspiratie, vechtlust en menselijke waardigheid krijgen een gezicht in de Hulpexpress, de gratis hulp bij boodschappen en klussen die is opgezet door Sietze den Iseger in Beijum. We spraken met hem aan de Ulgersemaweg, in zijn keurige werkplaats, annex garage, annex kantoor en kantine.

 

Wie worden geholpen door Sietze? Zieke en oudere mensen, die zich geen professionele hulp kunnen veroorloven voor een klusje of een kleine verhuizing. Bovendien vinden zij het vaak vervelend of schamen zij zich om te bellen voor hulp. Met name als je eenzaam bent en weinig familie of vrienden in de buurt hebt. Sietze bevestigt dit: “Wij komen in zulke vieze en verwaarloosde huizen, dat wil je niet weten. Die mensen willen de hulpverlening door de wijkteams al niet meer binnenlaten. Wat je heel veel ziet is dat mensen eenzaam en afgesloten zijn van de maatschappij. Daar doen wij het voor.”

 

Sietzes plan ontstond een aantal jaar geleden. “Ik deed boodschappen voor mensen die het zelf niet konden doen.” Na jarenlange persoonlijke tegenslag en schulden stond het Sietze helder voor ogen: hij wilde weer op eigen benen staan. Hij bond een fietskarretje achter zijn scootmobiel en bracht kleine boodschappen en voedselbankpakketten rond naar buurtbewoners. De gemeente Groningen, verstrekker van zijn WAO-uitkering en sponsor van de scootmobiel, verbood hem zijn scootmobiel op die manier in te zetten. Wat nu?

 

Via St. Martinus Pronkewail’n mocht Sietze zijn idee in vijf minuten presenteren aan Groningse ondernemers in het New Hampshire Hotel. De gasten uit het bedrijfsleven vielen stil van zijn verhaal en een stroom van sponsortoezeggingen kwam op gang. Daarop volgde ook de Gemeente Groningen (in het kader van het Innovatie Atelier) met een subsidie voor een autootje. Hij overwon naar eigen zeggen ook in de loop van de tijd zijn eigen onzekerheid. “Ik ben niet meer onzeker, ik ga naar de gemeente en andere instellingen toe en heb gesprekken met ze.” Sietze kon verder en hielp in het eerste jaar maar liefst 900 mensen. De aandacht voor zijn initiatief groeide en vertaalde zich langzamerhand in meer aanvragen. Inmiddels helpt de stichting Hulpexpress jaarlijks 1900 mensen. Dat is een groei van 300% ten opzichte van 2017. De Hulpexpress is laagdrempelig en sluit niemand buiten. Het motto is: ‘We helpen iedereen.’

 

Anderen gingen Sietze helpen bij de uitvoering en een soort van organisatie ontstond. Er kwam een stichting, een website met duidelijke video’s (Hulpexpress.nl), een tweede bedrijfswagen en een pand. Jaarlijks vraagt hij de gemeente een kostendekkende subsidie voor vrijwilligersvergoedingen, de huur en onderhoud van het pand, gereedschappen en vervoermiddelen. Elke zes maanden biedt hij een verantwoordingsverslag. Naast de uitvoering van klussen en kleine verhuizingen biedt de Hulpexpress aan mensen gereedschap voor kleine reparaties. In een aparte ruimte van het pand aan de Ulgersmaweg staan werkbanken en ligt gereedschap klaar voor gebruik door buurtbewoners. In een andere hoek van het pand komen de telefoontjes en mailtjes binnen, wordt de planning opgesteld en belt men de aanvragers terug. Iedere ochtend verzamelt Sietze zijn mensen in de kantine, verdeelt de klussen en stuurt ze op pad. ’s Middags wordt gezamenlijk de lunch gegeten.

 

Maar Sietze ziet zichzelf vooral als iemand die zijn vrijwilligers structuur en een tweede kans aanbiedt. Met name de ex-verslaafden die door Sietze als ervaringsdeskundige goed worden begrepen en aangevoeld. Hij behandelt ze als een vaderfiguur en biedt ze met de dagbesteding regelmaat en een toeziend oog. Vaak zijn het mensen die, net als hijzelf, los willen komen van de hulpinstanties en hun eigen leven opnieuw vorm willen geven. “Je mag een terugslag hebben, dat kan gebeuren.” Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de nette afronding maar geeft ook zijn ervaring door en biedt een nieuwe kans aan de vrijwilligers. Sietze is de spin in het web. Sietze wil steeds meer en beter samenwerken met andere hulporganisaties, zoals de voedselbank en de wijkteams.

 

Het heeft tijd gekost voordat zijn hulpdienst in Beijum bekend werd. En zelfs toen zijn bekendheid groeide, liep het nog niet zo hard. Sietze legt uit: er is veel schaamte, mensen generen zich voor hun armoede. “Wij komen bij mensen achter de voordeur. Daar zien we regelmatig kale muren en laminaat los, schots en scheef door het huis liggen.” Zonder geld voor vervanging of reparatie houden mensen iedereen buiten de deur, zelfs de hulpdiensten. Waarom durft men dan toch de Hulpexpress te bellen en toe te laten? “Omdat wij mensen geruststellen en omdat onze hulp gratis is.”

 

De Hulpexpress helpt bewoners in Beijum met een laag inkomen. Zijn motto is ‘Heeft u een klus, bel gerust dan komt de bus.’ U kunt de Hulpexpress bellen via 06-82349359 of 050-3645293 of het aanvraagformulier invullen op de website. De aanvragen worden zo snel mogelijk uitgevoerd, maar in ieder geval binnen een week.

 

Dit artikel verscheen in een andere vorm in Kerk in Stad 2018 – 19 en is geschreven door Rob Kroes.