Contact

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
Secretaris: Erwin Landman
contact@diaconieinstad.nl

Giften voor de diaconie kunt u overmaken op NL38 INGB 0000 8250 00 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Groningen.

Wilt u contact met de wijkdiaconie bij u in de buurt? Kijk dan op de wijkwebsites:

Nieuwe Kerk
Groningen-Zuid (Immanuelkerk)
Martinikerk
De Bron
De Fontein

Diaconaal predikant
ds. Evert Jan Veldman
evertjan@diaconieinstad.nl
06 12 58 72 29

Diaconaal werker
Christiaan Schoonenberg
christiaan@diaconieinstad.nl
06 57 16 31 86