Contact

Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen
Voorzitter: Elsbeth Vonkeman
06 23 61 40 90 | vzcvd@pg-groningen.nl

Giften voor de diaconie kunt u overmaken op NL38 INGB 0000 8250 00 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Groningen.

Diaconaal predikant
ds. Evert Jan Veldman
e.j.veldman@outlook.com
06 12 58 72 29