Diaconie in Stad onderzoekt hoe zij een bijdrage kan leveren om de opvangcrisis te verlichten

Op verschillende plaatsen in de wereld is de situatie zo schrijnend dat mensen soms niet meer in hun thuisland kunnen verblijven. Voor asiel komen zij naar veiligere landen zoals Nederland in de hoop daar een nieuw leven op te bouwen. Diaconie in Stad is bezig met de vraag wat zij kan doen om deze mensen te ondersteunen.

Lotti van Driel, projectleider

Al enige tijd staat de situatie rondom asielzoekers in Nederland onder druk. Dit kwam tot een hoogte- (of diepte-) punt aan het einde van de zomer in 2022 toen er een crisissituatie in Ter Apel ontstond en er een grote groep mensen buiten moest slapen. In die tijd hebben kerken in Groningen en Drenthe vele mensen opgevangen zodat zij een veilige slaapplek hadden in hun kerken of kerkgebouwen. Stichting INLIA nam hierin het voortouw. Nadien heeft INLIA de kerkgemeenschappen gevraagd om onderzoek te doen naar hoe zij in de toekomst noodopvang zouden kunnen realiseren om voorbereid te zijn wanneer eenzelfde soort situatie zich voordoet.

Hier hebben verschillende kerkgemeenschappen positief op gereageerd en ook Diaconie in Stad heeft deze hulpvraag aangenomen. Mocht er weer noodopvang nodig zijn, dan wil zij voorbereid zijn en hulp bieden. Daarnaast is Diaconie in Stad van mening dat het goed is om op een andere manier naar asielopvang te kijken en ondersteunt zij het idee van kleinschalige en langdurige opvang. Alhoewel ze het primair ziet als taak van de overheid om te zorgen voor een goed werkend asielbeleid, onderstreept zij wat er zo mooi werd geschreven in de ‘Open brief aan alle kerken in ons land’ dat het herhaling behoeft:

“Waar staat het voorbehoud in de bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat? (…) Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens op straat.” 

– Protestantse Diaconie van Gouda

Uiteindelijk gaat het allemaal om menselijkheid. Hierom heeft Diaconie in Stad ook het bredere plan opgepakt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een alternatieve vorm van langdurige en kleinschalige opvang zelf op te zetten. Naast dat zij de noodopvang onderzoekt, zal zij dus ook een meer duurzame vorm van opvang onderzoeken. Het zal bij dit laatste gaan om opvang van een kleine groep van maximaal twintig personen. De focus zal liggen op zelfredzaamheid van de bewoners, vertrouwen en inbedding in de gemeenschap. Ook zal het project werken op basis van samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

Tijdens de noodsituatie in 2022 kwam er een stroom aan hulp in de vorm van vrijwilligers en helpers die de situatie draaglijk, warm en lichter maakten. In de verdere ontwikkelingen van dit plan hoopt de Diaconie ook weer op de steun van de kerkgemeenschap. Mocht je nu al enthousiast zijn om je in te zetten voor asielzoekers, dan kun je bij verschillende organisaties aanhaken. De Gym, een opvanglocatie van INLIA, zou bijvoorbeeld je hulp al goed kunnen gebruiken. Voor de toekomst van dit project of wanneer er zich weer een noodsituatie voor zal doen zou het erg behulpzaam zijn als er mensen met ervaring op de vloer zijn. De komende periode zal er tijdens verschillende kerkdiensten ook aandacht worden besteed aan dit onderwerp.