MeezingMesssiah: zoeken naar troost

Vorige week woensdagavond was ik bij het benefietconcert voor Turkije en Syrië in de Martinikerk. Burgemeester Koen Schuiling deed wat je van een burgervader in zo’n situatie mag verwachten: hij opende het concert met een mooie en warme toespraak. Tegen het einde van zijn verhaal citeerde hij een uitspraak – die mij nogal raakte – van columniste Yeshem Candan. “God heeft Turkije verlaten”.

Ds. Pieter Versloot, Stadspredikant

“Iedereen, of je nu gelovig bent of ongelovig, kan een beetje navoelen dat de totale verwoesting, het dodelijke tijdstip, de schaal waarop deze aardbeving zich manifesteerde mensen het gevoel kunnen geven dat God hun land verlaten heeft,” zei de burgervader.

Je zou nu droog en feitelijk kunnen zeggen dat Yeshem en hij God veel te veel in de schoenen schuiven. Dat de slachtoffers heel goed wisten dat ze in een seismisch gevaarlijk gebied woonden, dat menselijke corruptie ervoor zorgde dat de huizen in dit gebied niet aardbevingsbestendig werden gebouwd en dat menselijke milities in Syrië zich onmenselijk opstelden. Maar geven we dan een antwoord op de juiste golflengte? Ik denk het niet.

Ik hoor achter de uitspraak van Yeshem een hartenkreet. Dat er een wond in haar ziel, in haar leven, in haar land is geslagen. Wonden smeer je niet dicht met woorden (hoe waar die ook mogen zijn). Op wonden smeer je zalf en leg je schone verbanden. Mensen leden bij deze ramp enorme verliezen. Dan heb je geen behoefte aan discussies: Dan snak je naar troost. Het bleek dat Schuiling ook dat begreep. Hij wenste ons een “troostrijke avond toe”.

“God heeft Turkije verlaten.” Dat kleine zinnetje echode bij mij na, terwijl Schuiling werd opgehaald voor zijn volgende raadsvergadering. Ik zocht snel de column op voor de context. Er bleek nog een zinnetje bij te horen: “Welke God besluit zoiets te doen?” Daar sprak een Godsbeeld uit, waar ik niet zoveel mee kon. Een God die achter de knoppen zit. Terwijl ik dat bedacht, zette de muziek in. Ik realiseerde mij ineens dat de Messiah begint met woorden van troost uit Jesaja 40: “Comfort ye, comfort ye My people, saith your God.” God, die komt in de Messias, die ons een zacht juk aanbiedt, een lichte last. Een lam dat zich laat doden, zodat wij kunnen leven. Een reddingswerker, die niet twintig uur naar een verloren mens zoekt maar soms wel twintig jaar.

Ik heb me laten vertellen dat Händel de Messiah componeerde in een periode waarin hij zich van God en mensen verlaten voelde. Eén vriend bleef hem trouw: Charles Jennens. Hij schreef het script voor de Messiah op basis van bijbelteksten en teksten (vooral psalmen) uit het Book of Common Prayer. Händel schreef in 24 dagen de muziek. De eerste uitvoering was een benefietconcert op 13 april 1742. Dit onderstreept voor mij hoe juist vorige week woensdag de keuze was om de Messiah uit te voeren. Er waren momenten dat we allemaal mee mochten zingen. Het was heerlijk om dat met duizend mensen te doen.

Samen deden we waar die prachtige Martini voor gebouwd is: samenkomen, samen tegen de klippen opzingen, samen de Naam van die God hooghouden, die als een Trooster onder ons woont.

Dit artikel verscheen eerder in Kerk in Stad, nummer 4 van 2023

 

Inzameling

Allen zijn we opgeschrikt over de aardbeving die heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Onze gedachten en gebeden zijn bij degenen die mensen zijn verloren, gewond zijn geraakt en/of hun huizen zijn kwijtgeraakt. We willen dank uitspreken voor de opbrengst van de collecte voor noodhulp. Als CvD hebben we direct 5000 euro vanuit de post Noodhulp beschikbaar gesteld, en daarnaast doneren we de collect-opbrengst verdubbeld aan Kerk in Actie, tevens aangesloten bij Giro555. Het geld wordt besteed aan primaire behoeften, aan medische hulp, voedsel, en onderdak. Kerk in Actie werkt in Syrië, in een gebied dat voor veel andere organisaties onmogelijk te bereiken is vanwege de politieke situatie in het land. De banden met de lokale kerk geven ingangen voor het verstrekken en coördineren van de noodhulp. Hoeveel de collecte precies heeft opgeleverd wordt nog uitgezocht en koppelen we later terug. De collecte is inmiddels gesloten, maar de inzameling gaat uiteraard door op giro555.nl.

College van Diakenen