Noodhulp Syrië en Turkije

Allen zijn we opgeschrikt over de aardbeving die heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Onze gedachten en gebeden zijn bij degenen die mensen zijn verloren, gewond zijn geraakt en/of hun huizen zijn kwijtgeraakt.

We willen dank uitspreken voor de opbrengst van de collecte voor noodhulp. Als CvD hebben we direct 5000 euro vanuit de post Noodhulp beschikbaar gesteld, en daarnaast doneren we de collect-opbrengst verdubbeld aan Kerk in Actie, tevens aangesloten bij Giro555. Het geld wordt besteed aan primaire behoeften aan medische hulp, voedsel, en onderdak.

Kerk in Actie werkt in Syrië, in een gebied dat voor veel andere organisaties onmogelijk is vanwege de politieke situatie in het land. De banden met de lokale kerk geven ingangen voor het verstrekken en coördineren van de noodhulp.

Hoeveel de collecte precies heeft opgeleverd wordt nog uitgezocht en koppelen we later terug. De collecte is inmiddels gesloten, maar de inzameling gaat uiteraard door op giro555.nl.

Met vriendelijke groet,
College van Diakenen