Opvang van vluchtelingen in de kerken in en rond Groningen

 

“Het was een dringende oproep om iets te doen aan een noodsituatie.” Classispredikant ds. Jan Hommes prijst in de nieuwsbrief van de Classis Groningen-Drenthe de enorme inzet van zo’n twintig gemeenten die met elkaar ruim 400 mensen hebben opgevangen. Hoe is het in Stad gegaan?

 

Alef Rutgers van de diaconie: “In ‘Noord’ hebben we een coördinatiegroepje gevormd met vertegenwoordigers van de Nieuwe Kerk, Martini Wijkgemeente en Het Pand. Later heeft Babette Versloot zich daar als Present-medewerker bijgevoegd. De vluchtelingen konden in de Nieuwe Kerk en Het Pand worden opgevangen, resp. ruimte voor twintig en tien personen. Uiteindelijk kreeg de Nieuwe Kerk 21 vluchtelingen en Het Pand negen. Er waren gezinnen met kinderen bij. Ze kwamen uit de landen Syrië, Somalië en Eritrea. Uit allerlei wijkgemeenten kwamen ruim 140 vrijwilligers om te helpen. De catering hebben we voor de hele Protestantse Gemeente Groningen kunnen organiseren via Salmagundi, de sociale onderneming die ook veel met vluchtelingen werkt in restaurant en catering.”

 

Groningen-Zuid heeft in de Immanuelkerk 22 mensen opgevangen. Ze hadden hun eigen netwerk van vrijwilligers, gecoördineerd door mw. Kitty Keegstra. Leden van de Salvatorparochie deden met hen mee.

 

Ds. Theo Basoski (GKv): “In de Columnakerk werden tien gasten, waaronder twee kinderen, opgevangen. Er was een grote betrokkenheid bij vrijwilligers. Een zei: we doen dit uit liefde. Er was een grote betrokkenheid van studenten, met name voor de nachtshifts. Een student zei: ik begon me al boos te maken en nu kan ik iets doen. Een ander zei: mijn vriendin en ik vroegen ons net af wat we zouden kunnen doen voor de mensen in Ter Apel. Wij zijn op RTV Noord geweest. Daar kwamen meerdere mailtjes binnen. Ook van mensen die al jaren geleden als vluchteling in Nederland zijn gekomen. Ze waren ontroerd dat de kerken zo gastvrij zijn. Ik merkte zelf: er groeien banden als mensen bij je te gast zijn. En dan merk je dat dit ‘maatschappelijke probleem’ om mensen gaat met een gezicht, met een verhaal.”

 

Al met al is het mooi om te zien hoe snel men elkaar heeft gevonden en met inzet van velen er hard en vakkundig gewerkt kon worden. In de nieuwsbrief vervolgt Jan Hommes: “Straks, eigenlijk nu al, is er een andere vorm van opvang van belang voor een groep mensen die in Ter Apel is geregistreerd of zelfs al een status heeft gekregen en weet dat ze hier mogen blijven. Er blijft woonruimte nodig voor kleine groepen mensen, vooral statushouders, om de flessenhals die Ter Apel is geworden te ontlasten. De Protestantse Kerk organiseert daarin mee, zie de website van de Protestantse Kerk Nederland (www.protestantsekerk.nl).”

Geschreven door Jasja Nottelman voor Kerk in Stad 16 - 2022.