Per bakfiets met koffie Beijum door

 

BEIJUM Begin augustus 2021 luidden vrijwilligers van binnen en buiten De Bron voor het eerst de koffiebel. Per bakfiets trokken we de wijk Beijum in om in een van de Heerden koffie te schenken en een praatje te maken.

 

Met de koffiebakfiets wilden de samenwerkende organisaties in Beijum, na de nodige lockdowns en andere corona-narigheid, de onderlinge ontmoeting weer op gang brengen. De koffie, thee en limonade worden gedoneerd door buurtcentrum het Trefpunt; de vrijwilligers komen van her en der uit de wijk, ook een flink contingent Bron-leden.

 

We zijn begonnen met een geleende bakfiets, maar inmiddels is er zicht op het medegebruik van een nieuw, elektrisch exemplaar, gesubsidieerd door de gemeente Groningen. De koffiebakfiets rijdt, als het weer dat toelaat, op dinsdagmorgen door Beijum. Vooraf is nooit zeker welke kant we op gaan; we proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen. Staan we ergens stil en komt er niemand af op het geluid van de bel, dan gaan we weer verder; komen er wel koffiedrinkers, dan blijven we een poosje.

 

Beijum is een veelkleurige en veelzijdige wijk; zo kan het gebeuren dat je eerst koffie en limonade schenkt op een speelveldje bevolkt door ouders met jonge kinderen, en dat je eindigt op een pleintje bij een woonvorm voor psychiatrische patiënten, waar bewoners bij een ‘bakkie’ kennismaken met hun buurtgenoten. Heb je zo’n gesprek eenmaal aan de loop, dan is je doel bereikt: Beijum ontmoet Beijum!