Present en diaconie: “Wij moeten een diaconale antenne ontwikkelen!”

 

In het kantoor van Present Groningen, gevestigd boven de immense distributiehal van de voedselbank aan de Ulgersmaweg, tref ik Babette Versloot, coördinator van Present in Groningen, en Evert Jan Veldman, onder andere diaconaal predikant van onze protestantse gemeente hier.

 

Present Groningen is een lokale afdeling van de landelijke organisatie. Deze brengt mensen die de handen uit de mouwen willen steken en mensen die concrete hulp nodig hebben bij elkaar. De landelijke website formuleert het zo: “Present maakt een beweging mogelijk van omzien naar elkaar”. Met mijn beide gespreksgenoten heb ik het over de gezamenlijke insteek van Present en diaconie.

 

Hoe moet ik dat zien: brengt hulpvrager en vrijwilliger bij elkaar?

Babette: “Dat begint bijvoorbeeld bij een hulpverlener, die constateert dat iemand op het beton leeft. Er is dan al wel laminaat aangeschaft, maar wie moet het leggen, als je niet het geld hebt om een professional in te huren of een beroep kunt doen op een netwerk van vrienden? Dan koppelt Present een of meer vrijwilligers aan die persoon, die dan heel concreet en praktisch aan de slag gaan. Over het algemeen is dat dus praktische hulp achter de voordeur.”

 

Hoe is het ooit begonnen?

Babette: “Landelijk bestaat Present nu iets meer dan zestien jaar, en Groningen is een van de eerste afdelingen. Het begon ermee dat je heel veel mensen hebt die wel wat willen doen – ook vanuit de kerken: die naastenliefde handen en voeten willen geven. Maar hoe giet je zoiets in het vat? Toen kwam het idee om hulpvraag en -aanbod bij elkaar te brengen en in goede banen te leiden. Zo is Present ontstaan.”

 

Hoe verhoudt zich dit werk met de diaconie?

Evert Jan: “Wij herkennen ons in Present. Present heeft zóveel ervaring opgedaan, heel dicht op het dagelijkse leven en op de netwerken in de stad – daar kan de diaconie nog veel van leren. In die lijn is zich nu ook de stedelijke diaconie aan het ontwikkelen: verkenners uitsturen om te zien wat armoede in onze stad nu werkelijk betekent in het leven van mensen. Dat is iets wat Present natuurlijk al heel goed doet – die komt achter de voordeur. Wat zij doen, zou ook de inzet moeten zijn van onze wijkdiaconieën. Die zijn, heel zwart-wit gesteld, soms nog te veel wijkgemeente en te weinig diaconie. Diaconie houdt meer in dan een goede-doelen-fonds en de collectezak op zondag.

“Wij moeten een diaconale antenne ontwikkelen, ontvankelijk worden voor wat er speelt in de stad. Want een kerk waar de diaconale poot aan ontbreekt, komt scheef te hangen, je krijgt dan een naar binnen gerichte kerk. En daarbij is het belangrijk trouw te blijven: niet het resultaat op korte termijn, maar de lange adem telt.”

 

En jullie mobiliseren veel vrijwilligers?

Babette: “Jazeker! Het mooie is, dat het niet alleen de hulpvragers iets oplevert. Ook bij een vrijwilliger verandert er iets. Het hoeft geen loodzware bedoening te worden, maar je blik wordt verruimd.”

Evert Jan: ‘Een mooi voorbeeld vind ik terug in een reflectieverslag van de diaconale verkenner in de Oosterparkwijk. Zij vroeg zich af waarom er huizen zijn met altijd dichtgetrokken gordijnen. Angst voor de deurwaarder misschien? Energie besparen? Toen zij echt in gesprek raakte met zo iemand, werd dat duidelijk. Hij draaide veel nachtdiensten…”

 

Reinder de Jager

 

Stichting Present brengt hulpvraag en – aanbod bij elkaar. Het is een landelijke organisatie, kijk daarvoor op stichtingpresent.nl

Wil je lokaal ook iets doen? Kijk dan op stichting.stichtingpresent.nl/groningen

Vorig jaar deed Present Groningen 172 projecten met ruim 1100 vrijwilligers!

 

Dit artikel werd geschreven voor Kerk in Stad (2022-14).